Xạ Phẫu Định Vị Ba Chiều Bằng Dao Gamma Điều Trị Bệnh Lý Thần Kinh Sọ Não

Chủ biên: PGS. TS. Phạm Văn Lình

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Huế

Giới thiệu

Thực hiện Nghị quyết 46 của Bộ chính trị về nhiệm vụ cấp bách trong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Thực hiện Quyết định 153 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt tổng thể phát triển Ngành Y Tế Việt Nam trong năm 2010 và tầm nhìn đến 2020. Ngành Y Tế Việt Nam đã không ngừng phát triển, vừa phát triển Y tế phổ cập, vừa phát triển y tế chuyên sâu ứng dụng mạnh mẽ các kỹ thuật mới hiện đại trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh tật đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Xem chi tiết