Blood Cells - A Practical Guide, 5E (2015)

Chủ biên: Barbara J. Bain

Nhà xuất bản: Gower Medical

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Xem chi tiết

Sinh lý học – ĐH Y Hà Nội (tập 1)

Chủ biên: PGS. Trịnh Bỉnh Duy

Nhà xuất bản: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2006

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời nói đầu

Sinh lý học là môn học cơ sở của y học, chuyên nghiên cứu về hoạt động chức năng của các tế bào, các cơ quan, hệ cơ quan trong mối liên hệ giữa chúng với nhau và giữa chúng với môi trường sống, đồng thời nghiên cứu về sự điều hóa chức năng để đảm bào cho cơ thể tồn tại, phát triển và thích ứng được với sự biến đổi của môi trường.

Xem chi tiết

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 12th Edition

Chủ biên: John E. Hall Ph.D

Nhà xuất bản: Saunders

Năm xuất bản: 2011

Ngôn ngữ: English

The twelfth edition of Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology continues this best-selling title’s long tradition as one of the world’s favorite physiology textbooks. The immense success of this book is due to its description of complex physiologic principles in language that is easy to read and understand. Now with an improved color art program, thorough updates reflecting today’s medicine and science, and accessible online at Student Consult, this textbook is an excellent source for mastering essential human physiology knowledge.

Xem chi tiết

Atlas Sinh lý học (Bản dịch Tiếng Việt)

Chủ biên: A.V.Corobcop

Nhà xuất bản: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2003

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời giới thiệu

Tính trực quan trong quá trình học tập và nghiên cứu sinh lý học cũng cần thiết không kém so với trong quá trình giảng dạy giải phẫu học và mô học, nhưng thường các sách giáo khoa không đủ lượng tư liệu minh họa.

Atlas sinh lý học được soạn thảo tương ứng với yêu cầu của chương trình học tập môn sinh lý học đại cương và sinh lý học người và động vật.

Xem chi tiết

Sinh lý học (Sách đào tạo CNĐD) – Bộ Y Tế

Chủ biên: GS. TS. Phạm Thị Minh Đức

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2011

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời nói đầu

Cử nhân đại học Điều dưỡng lần đầu tiên được đào tạo ở nước ta từ năm 1995. Khác với những điều dưỡng trung học, người điều dưỡng ở trình độ đại học cần có đủ kiến thức và kỹ năng về Y học cơ sở và Y học chuyên ngành để thực hiện tốt quy trình điều dưỡng. Họ không chỉ thực hiện y lệnh của bác sĩ mà còn có chức năng phối hợp và hoạt động độc lập chăm sóc người bệnh. Để có thể làm tốt chức năng này họ cần được trang bị những hiểu biết cơ bản về hoạt động chức năng của cơ thể người, về mối liên quan giữa cơ thể với môi trường. Sinh lý học là môn học cung cấp những kiến thức này. Tuy vậy cho tới nay, hơn 10 năm đã trôi qua nhưng sinh viên Điều dưỡng vẫn phải sử dụng chung sách của hệ đào tạo bác sĩ.

Xem chi tiết

Guyton and Hall Physiology Review 3rd Edition

Chủ biên: John E. Hall Ph.D

Nhà xuất bản: ELSEVIER

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: English

The Guyton and Hall Physiology Review is the ideal way to prepare for class exams as well as the physiology portion of the USMLE Step 1. More than 1,000 board-style questions and answers allow you to test your knowledge of the most essential, need-to-know concepts in physiology.

Xem chi tiết