Nghiên cứu xác định tế bào gốc ngoại bì thần kinh não giữa phôi chuột cống trắng 10,5 đến 14 ngày

Chuyên ngành: Mô - Phôi thai học

Tên hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Hà

Tên tác giả: NGUYỄN THANH HOA

Tháng 11 năm 2013, bộ môn Mô-Phôi – Trường Đại học Y Hà Nội được phê duyệt đề tài cấp nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng quy trình phân lập, nuôi cấy tế bào gốc ngoại bì thần kinh từ bào thai của động vật và người để điều trị bệnh Parkinson thực nghiệm”. Tế bào gốc ngoại bì thần kinh tại não giữa phôi chính là những tế bào đang phân chia và định hướng biệt hóa thành những nơron tiết dopamin. Tách chiết phân lập được những tế bào này sẽ là điều kiện cho việc nuôi cấy, thử nghiệm trị liệu tế bào gốc trong điều trị bệnh Parkinson trong tương lai.

Tuy nhiên, trước khi thực hiện những bước đó, bước đầu tiên là phải xác định được đúng thời điểm lấy mẫu và trích thủ được chính xác vùng não giữa của phôi sao cho hiệu quả điều trị là tốt nhất. Đồng thời, việc có những kiến thức đầy đủ và cụ thể về sự phát triển não giữa trong giai đoạn phôi thai sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc tiến hành những thực nghiệm sau này. Những nghiên cứu xác định quá trình biệt hóa của tế bào tiết dopamin ở não giữa được tiến hành từ khá sớm từ những năm đầu thế kỷ 20, nhưng phải đến khi kỹ thuật hiển vi điện tử và hóa mô miễn dịch ra đời, sự biệt hóa của tế bào gốc ngoại bì thần kinh thành tế bào tiết dopamin mới thực sự sáng tỏ [3]-[5]. Tuy nhiên, thời điểm để trích thủ mô não giữa để phân lập khác nhau giữa các loài trong các nghiên cứu. Đồng thời, hiệu quả của cấy ghép trị liệu cũng khác nhau ở mỗi quần thể tế bào thu được [6]-[8]. Do đó, với hi vọng có thể thực hiện những bước đi đầu tiên tạo nền tảng cơ sở về lý thuyết và thực nghiệm cho việc áp dụng những tiến bộ về trị liệu tế bào gốc trên bệnh nhân Parkinson Việt Nam, chúng tôi tiến hành thực nghiệm đầu tiên trên chuột cống trắng với đề tài: “ Nghiên cứu xác định tế bào gốc ngoại bì thần kinh não giữa phôi chuột cống trắng 10,5 đến 14 ngày” với các mục tiêu sau:
1. Xác định cấu trúc não giữa phôi chuột cống trắng từ 10,5 đến 14 ngày
2. Xác định sự hiện diện tế bào tiền thân tiết dopamin ở não giữa phôi chuột cống trắng

Xem chi tiết

Phôi Thai Học – ĐH Y Dược TPHCM

Chủ biên: PGS. TS. Trần Công Toại

Nhà xuất bản: ĐH Y Dược TPHCM, NXB Hồng Đức

Năm xuất bản: 2013

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Đây là giáo trình giảng dạy chính thức của Bộ môn Mô phôi – ĐH Y dược TPHCM và Bộ môn Mô Phôi Di truyền – ĐH Y PNT. Sách được biên soạn bởi các thầy cô đến từ 3 trường Đại học Y dược TPHCM, Đại học Y khoa PNT, và Khoa Y ĐHQG TPHCM. Chủ biên là PGS. TS. Phan Chiến Thắng và PGS. TS. Trần Công Toại.

Xem chi tiết

Mô Học – Đại Học Y Hà Nội

Chủ biên: PGS. TS. Trịnh Bình

Nhà xuất bản: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2004

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời nói đầu

Mô học người là môn hình thái học thuộc khối những môn học cơ sở Y Sinh học trong Trường đại học Y; là khoa học nghiên cứu sự phát triển, cách cấu tạo ở mức mô, tế bào và dưới tế bào liên quan tới những hoạt động của các mô, cơ quan cơ thể người lành mạnh không có bệnh. Có kiến thức về mô học, người học có cơ sở để tiếp thu tốt những môn học y cơ sở khác cũng như những môn bệnh học và lâm sàng.

Xem chi tiết