Dược lý học (Sách đào tạo BSĐK) – Bộ Y Tế (tập 1)

Chủ biên: GS. TS. Đào Văn Phan

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2007

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Lời giới thiệu
Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo Bác sĩ đa khoa. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy – học các môn cơ sở và chuyên môn theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ sách đạt chuẩn chuyên môn trong công tác đào tạo nhân lực y tế.

Xem chi tiết

Lippincott Pharmacology Illustrated Review, 6th Edition

Chủ biên: Karen Whalen

Nhà xuất bản: Wolters Kluwer

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: English

Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology, Sixth Edition, is the updated, enhanced version of the student-favorite resource for essentials of medical pharmacology. The first-and-best resource, the Lippincott Illustrated Reviews series features clear, effective writing and hundreds of illustrations for ideal rapid review and the assimilation of complex information. Clear, sequential images present mechanisms of action and focus on showing rather than telling students how drugs work. New edition features:

Xem chi tiết

Basic and Clinical Pharmacology 13e

Chủ biên: Bertram Katzung

Nhà xuất bản: LANGE Series, McGraw-Hill Medical

Gain a full understanding of the basic science andclinical use of drugs with the most up-to-date andcomprehensive pharmacology text in the health sciences
400 ILLUSTRATIONS–MANY IN FULL COLOR

A Doody’s Core Title for 2015!

Coverage that spans every aspect of medical pharmacology:

Xem chi tiết